Een vaak benoemd kenmerk van begaafdheid is “Hij of zij schept plezier in creëren”, deel uitmakend van het bekende Delphi-model. Als ik deze zin lees word ik al blij. Van erkenning, van het gesuggereerde ontwikkelpotentieel en vooral: van het plezier dat voorop mag staan in de beleving en herkenning van begaafdheid. Van mensen.

In de praktijk blijkt het echter nog best een uitdaging om plezier inderdaad voorop te stellen en bewust te faciliteren. De praktijk van onderwijs gaat veelal over prestaties, de praktijk van zorg gaat veelal over ‘wat er niet goed gaat’. Hoewel de roep om vernieuwend onderwijs en vernieuwende zorgpraktijk regelmatig aanzwelt, zijn we als individu verweven in een groot netwerk van hardwerkende mensen al snel geneigd de gejaagdheid en haast van de dag op te volgen.

Desirée en ik ervoeren een intense match toen we tijdens een congres over begaafdheid in gesprek met elkaar de missie uitspraken om ervaring centraal te stellen in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ervaring, omdat hier de bron van bewustwording en creativiteit ligt, die weliswaar verrijkt, geijkt, bevraagd en verfijnd kan worden aan de hand van kennis, techniek, uitwisseling en bezinning.

‘Ervaring’ staat hierbij nadrukkelijk ook voor het benoemde aspect van het Delphi-model: plezier ervaren in creëren. We zien de sensitiviteit, intensiteit en het ontwikkelpotentieel van iemand namelijk juíst wanneer deze persoon de relatieve veiligheid ervaart om speelruimte in te nemen en daarbinnen vrijelijk, uitdagend te creëren. Om plezier om plezier te ervaren en onderweg ook nog iets te creëren dat van tevoren veelal niet zó gepland stond.

Het gaat er hierbij als begeleiders en als mensen met eigen talenten en ontwikkelpotentieel niet om dat we de modellen van begaafdheid tot in detail kunnen navertellen. Het gaat erom dat we de condities scheppen waarbinnen bewustwording en ontwikkeling mogelijk zijn. En plezier in creëren, als teken van gezondheid, veiligheid en vrijheid, is een sterk signaal dat we ‘t écht snappen. We worden niet getoetst, we leven en beleven. Dan blijkt er altijd meer in ons te leven dan we modelmatig kunnen voorstellen.

Hoe zinvol is het dan ook om als begeleider dit plezier aan te gaan en op ervaringsniveau te leren wat dit met zich meebrengt. Aan spanningen en aan ongekende creativiteit. Aan verbinding en aan zelferkenning. Deze beleving aangaand, durven we ‘m ook voor een ander te faciliteren, we leven voór, ook al is het resultaat onzeker en het proces onvoorspelbaar. Als begeleider zijn we juist dan inspirerend.

Desirée en ik zijn heel blij zijn dat muzikante Lavalu op 3 juli de workshop songwriting begeleidt en ons alvast weet te inspireren met de volgende twee quotes:

“Als je iets unieks wilt maken, moet je er iets van jezelf inleggen.” – Filmregisseur

“Alles is al gemaakt, maar nog niet door jou.” – Armand

Ga je mee op ontdekking? Intens levend en nieuwsgierig richting jouw eigen complexiteit en creativiteit? Je hebt géen voorkennis nodig, breng jezelf mee en spelen is gegarandeerd.

Fotocredit: Tadas Mikuckis via Unsplash