Ondernemerschap en artistieke inspiratie – Bewust in Ontwikkeling

Ondernemerschap en artistieke inspiratie

Inspiratie komt vaak uit onverwachte hoeken.

Als ondernemer is inspiratie een belangrijke bron. Voor de creatie van je producten en diensten, voor het opmerken van een inventieve richting die je op wilt en kunt ontwikkelen en voor open, rijk contact met klanten en volgers.

Inspiratie is zo’n groot goed, dat je haar welhaast op commando op zou willen roepen. Inspiratie, Nú! Net als met spontaniteit, wérkt dat niet.

In de afgelopen 11 jaar heb ik als ondernemer opgemerkt hoe zinnig het is om de persoonskenmerk ‘openheid richting ervaring’ te cultiveren. En je te ‘laten’ inspireren door in overgave te ervaren welke artistieke rijkheid een andere creator en kunsten in je oproepen. Het is hierbij juist ‘werkzaam’ om te kiezen voor een kunstvorm die je níet onder de knie hebt.

Bovendien, niets intrigerender en uitnodigender dan iemand te zien die volledig leeft in haar of zijn professie. Passie, zeggen we dan. Uit ervaring kan ik volmondig stellen dat Lavalu hier een schitterend voorbeeld van is. Zo (her)ontdekte ik onder haar begeleiding – tijdens een eerdere workshop songwriting – al eens waarom ik mijn werk als docent en trainer zo prachtig vind. En welke aspecten van dit werk de meeste impact maken en mijn aandacht en toewijding daárom volmondig hebben. De spiegeling die ik in Lavalu’s kundige en ongedwongen begeleiding ervoer, kent sinds deze ervaring een karakteristieke intensiteit. Ik ervoer in Lavalu’s vrije geest, artistieke souplesse en secure begeleiding wat er gebeurt als ikzelf als trainer de ander zó benader. Ah, dit is precíes wat ik wil faciliteren!

Juist omdat ik deze uitnodigende wijze van begeleiden bij een artiest zag, bood dit naast spiegeling een extra creatieve groeispurt. Ik ervoer dat de mogelijkheden tot persoonlijke en professionele groei vele malen weidser en speelser zijn dan we wellicht geneigd zijn binnen ons eigen specifieke vakgebied.

Bovendien brengt zo’n herinnering en inspirationele ervaring een welkome, andere ontwikkeling met zich mee. Ondernemerschap is intensief. En hoewel je vanuit intense intrinsieke motivaties kunt ondernemen, zijn er toch ook best veel uitdagingen inherent aan die wellicht niet bij je kernkwaliteit aansluiten.  Om de gedrevenheid te ervaren om ook fris met deze uitdagingen om te gaan, is het extra zinvol diep in te voelen waarom je doet wat je doet, wat jou als mens verwondert, fascineert en je motivaties ‘ordent’. Dit ontdek je sprekend genoeg juíst wanneer je jezelf openstelt voor nieuwe ervaringen. Ervaringen die potentieel transformatief zijn, die echter ook weer zichtbaar en voelbaar maken wat er in je broeit, wat jou raakt, in beweging zet. Je kern. De kern van waaruit je vloeiend creëert, gedurfde keuzes maakt, jezelf waarneemt én laat zien. Daar waar jij je groeibehoeften als vanzelfsprekend legitiem duidt. En daar waar je, vanuit je kern, juist de ander raakt, in contact staat met ‘meer dan jezelf’.

Deze kern wordt ‘betreedbaar’ (liever: doorvoelbaar) op het moment dat je je overgeeft aan een creatieproces. Inclusief de onzekerheden, het aanklooien, aanvoelen, weg willen rennen, toch kiezen en extravert uíten. Een workshop songwriting is hier een ideale setting voor, omdat je zonder vooropgesteld plan ineens heel dichtbij hetgeen komt dat blijkbaar ín jou leeft. Gezien dit ook in een veilige, vrije en kunstige sfeer gespiegeld wordt én stem krijgt in je creatie, krijgt wat er in jou leeft ook ‘body’. Even speels als kernachtig serieus. Het gaat er hierbij niet om dat je nuttig of effectief bezig bent noch dat je de kunstvorm songwriting volledig in de smiezen hebt. Het gaat over ontdekken, plezier en expressie.

Last, certainly not least: ondernemerschap betekent tevens risico durven nemen. Onzekerheid aangaan. In deze zin is kunst creëren een enorme eerlijke spiegel op precies dit vlak.

Dus, hoewel inspiratie vaak uit onverwachte hoeken komt, kun je deze onverwachte hoekjes wél met enige regelmatig opzoeken. Onderzoeken.  Faciliteren.

En dat is precies wat we gaan doen 3 juli aanstaande. Wees welkom om vanuit je kern te creëren!

 

Fotocredits: Nynke Vissia