Openheid – Bewust in Ontwikkeling

Openheid

Een van de meest benoemde persoonlijkheidskenmerken van creatieve personen is “openness to experience“.  Dit kenmerk wordt geassocieerd met kwaliteiten als “intelligent’, “introspectief”, “nieuwsgierig”, “open-minded”, “artistiek sensitief” en “onderzoeksgericht”.

Personen met een hoge mate van deze openheid voelen zich  aangetrokken tot het opdoen van nieuwe ervaringen. Niet zelden ongewone, onconventionele ervaringen, ervaringen die aannames doen bevragen en ervaringen die nieuwe werelden ontluiken. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van vooralsnog onbekende omgevingen of (bewust) zintuigelijk intens proeven, voelen, bewegen, horen, ruiken, raken en zien. Het rijkelijk bezigen van ideeën, het exploreren van de wereld op cognitieve wijze maakt (potentieel) deel uit van deze openheid. De stuiterende, of zeer gefocuste Waarom? en Hoe? En Waartoe? vragen. Er is bij dit persoonlijkheidskenmerk een intrinsieke bereidheid om nog niet ontdekte activiteiten, belevingen, omgevingen of perspectieven te verkennen. Als de wereld gevoelsmatig voor je openligt, is dit een prachtige beleving en dito persoonlijkheidskenmerk! De ene persoon lijkt wat meer aangetrokken tot abstracte, talige of cognitief-intensieve exploratie, de ander heeft een grotere neiging om verbeeldend of zintuigenprikkelend te ontdekken. En de ander laat regelmatige interesse in beide “modi operandi” zien, stemt de ervaringen op elkaar af en vormt zo bezig zijnde een verse kijk op zichzelf, de ander en de wereld.

Nu kan deze openheid wat geremd of getroebleerd worden door bijvoorbeeld angst of onzekerheid. Door zorgen die er zijn, door oordelen die op den duur tot remming van je spontaniteit leiden,  vanwege afwijzingsgevoeligheid, de afwezigheid van een uitnodigende of passende omgeving of door gemis aan spiegeling op dit mooie persoonlijkheidskenmerk en de verschillende uitingsvormen ervan. Ontwikkelgericht bekeken: openheid kan groeien en positief gestimuleerd worden.

Wij nodigen jou graag uit om je openheid te voeden en je erin onder te dompelen, of juist te herinneren en opnieuw te ontdekken. Veilig en vrij, via samen-zijn, persoonlijke rustruimtes en een programma dat zowel voor zelfzorg als voor intense exploratie instaat. Graag tot in mei!