Leven en dood in de liefde – Bewust in Ontwikkeling

Leven en dood in de liefde

We spiegelen persoonlijke liefdeservaringen via een eeuwenoude mythe, doorleefd en muzikaal verteld. Als partners in gedeelde levensconflicten, vertalen Lotte en Pijke hun passie voor de kunsten en elkaar naar een verbeeldende herkenning van romantische angsten en verlangens. Groepsgewijs onderzoeken we de persoonlijke betekenisgeving en ronden we de mythe af met een overgave aan de schoonheid van leven en van dood, in de liefde. Laat je meevoeren met muzikaal begeleide existentiële essenties.